Chúng tôi cung cấp giải pháp tạo đề thi Online nhanh chóng. Công cụ hỗ trợ tạo đề thi theo định dạng ảnh hoặc word

ĐỀ ÔN TẬP THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA SỐ 1 MÔN HOÁ HỌC

ĐỀ ÔN TẬP THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA SỐ 1 MÔN HOÁ HỌC

Cho khối lượng mol các nguyên tố: $H = 1; He = 4;$ $C = 12; N = 14;$ $O = 16; Na = 23;$ $Mg = 24; Al = 27;$ $Cl = 35,5; K = 39;$ $Ca = 40;$ $Fe = 56;$ $Cu = 64;$ $Zn = 65;$ $Ag = 108$ và $Ba = 137.$
Trong quá trình làm bài KHÔNG được sử dụng tài liệu, KHÔNG được thoát cửa sổ làm bài.
Giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước.
Good luck!

Loading...