Chúng tôi cung cấp giải pháp tạo đề thi Online nhanh chóng. Công cụ hỗ trợ tạo đề thi theo định dạng ảnh hoặc word

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2022 môn Toán trường THPT Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị; đề thi có đáp án mã đề 001 002 003 004.

Trích dẫn đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn Toán trường THPT Lao Bảo – Quảng Trị:
+ Cho đồ thị hàm số bậc ba 3 2 y f x ax bx cx d và đường thẳng d y mx n như hình vẽ và 1 2 S S là diện tích hình phẳng được tô đậm trong hình bên. Biết 1 2 S p S q với p q và p q là phân số tối giản. Khi đó p q 2022 bằng?
+ Trong không gian Oxyz cho điểm E 2 1 3 mặt phẳng P x y z 2 2 3 0 và mặt cầu 2 2 2 S x y z 3 2 5 36. Gọi là đường thẳng đi qua E nằm trong P và cắt S tại hai điểm có khoảng cách nhỏ nhất. Biết có một vec-tơ chỉ phương u y z 2018 0 0. Tính 0 0 T z y.
+ Cho hàm số y f x có đạo hàm là 2 f x x x x 2 3. Biết F x là nguyên hàm của hàm số f x và tiếp tuyến của F x tại điểm M 0 2 có hệ số góc bằng 0. Khi đó F 1 bằng?


XEM TRƯỚC