Chúng tôi cung cấp giải pháp tạo đề thi Online nhanh chóng. Công cụ hỗ trợ tạo đề thi theo định dạng ảnh hoặc word

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi thử tốt nghiệp THPT năm học 2021 – 2022 môn Toán lần 2 sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang (mã đề 111); kỳ thi được diễn ra vào ngày … tháng 06 năm 2022.

Trích dẫn đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2022 môn Toán lần 2 sở GD&ĐT Bắc Giang:
+ Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S): (x – 1)2 + (y – 2)2 + (z – 3)2 = 25 và hình nón (n) có đỉnh A(3;2;-2) và nhận AI làm trục đối xứng với I là tâm mặt cầu. Một đường sinh của hình nón (n) cắt mặt cầu tại M, N sao cho AM = 3AN. Mặt cầu đồng tâm với mặt cầu (S) và tiếp xúc với các đường sinh của hình nón (n) có bán kính bằng?
+ Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho điểm M(a;b;c) với a, b, c là ba số thực dương thoả mãn điều kiện 5(a2 + b2 + c2) = 6(ab + bc + ca) và biểu thức P đạt giá trị lớn nhất. Gọi A, B, C lần lượt là hình chiếu vuông góc của điểm M trên các trục Ox, Oy và Oz. Phương trình mặt phẳng (ABC) là?
+ Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S): (x + 1)2 + (y + 4)2 + (z – 3)2 = 6 và điểm M(1;-2;4). Xét điểm N thuộc mặt cầu (S) sao cho đường thẳng MN tiếp xúc với mặt cầu (S). Khi đó điểm N luôn nằm trên mặt phẳng có phương trình?


XEM TRƯỚC