Chúng tôi cung cấp giải pháp tạo đề thi Online nhanh chóng. Công cụ hỗ trợ tạo đề thi theo định dạng ảnh hoặc word

TRẮC NGHIỆM QUY LUẬT DI TRUYỀN (VẬN DỤNG VÀ VẬN DỤNG CAO)

TRẮC NGHIỆM QUY LUẬT DI TRUYỀN (VẬN DỤNG VÀ VẬN DỤNG CAO)

GỒM 16 CÂU VẬN DỤNG & 12 CÂU VẬN DỤNG CAO. THỜI GIAN: 60 PHÚT

Loading...