Tài liệu gồm 1415 trang, được tổng hợp bởi thầy giáo Đặng Việt Đông (giáo viên Toán trường THPT Nho Quan A, tỉnh Nình Bình), tuyển tập 55...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

Tài liệu gồm 1415 trang, được tổng hợp bởi thầy giáo Đặng Việt Đông (giáo viên Toán trường THPT Nho Quan A, tỉnh Nình Bình), tuyển tập 55 đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2022 môn Toán của các sở GD&ĐT và các trường THPT chuyên trên toàn quốc, có đáp án và lời giải chi tiết.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

1 ĐỀ THI THỬ TN THPT 2022_SỞ GD QUẢNG BÌNH_LẦN 1.
2 ĐỀ THI THỬ TN THPT 2022_SỞ GD THANH HOÁ_LẦN 2.
3 ĐỀ THI THỬ TN THPT 2022_SỞ GD QUẢNG BÌNH_LẦN 2.
4 ĐỀ THI THỬ TN THPT 2022_SỞ GD CÀ MAU.
5 ĐỀ THI THỬ TN THPT 2022_SỞ GD BẠC LIÊU.
6 ĐỀ THI THỬ TN THPT 2022_SỞ GD THÁI BÌNH.
7 ĐỀ THI THỬ TN THPT 2022_SỞ GD HẢI PHÒNG_LẦN 1.
8 ĐỀ THI THỬ TN THPT 2022_SỞ GD HẢI PHÒNG_LẦN 2.
9 ĐỀ THI THỬ TN THPT 2022_SỞ GD NGHỆ AN_LẦN 2.
10 ĐỀ THI THỬ TN THPT 2022_SỞ GD NAM ĐỊNH.
11 ĐỀ THI THỬ TN THPT 2022_SỞ GD BẮC KẠN.
12 ĐỀ THI THỬ TN THPT 2022_SỞ GD KIÊN GIANG.
13 ĐỀ THI THỬ TN THPT 2022_SỞ GD BẮC NINH.
14 ĐỀ THI THỬ TN THPT 2022_SỞ GD PHÚ THỌ.
15 ĐỀ THI THỬ TN THPT 2022_SỞ GD HÀ NAM.
16 ĐỀ THI THỬ TN THPT 2022_SỞ GD THÁI NGUYÊN_LẦN 2.
17 ĐỀ THI THỬ TN THPT 2022_SỞ GD HƯNG YÊN.
18 ĐỀ THI THỬ TN THPT 2022_SỞ GD SƠN LA.
19 ĐỀ THI THỬ TN THPT 2022_SỞ GD KONTUM.
20 ĐỀ THI THỬ TN THPT 2022_SỞ GD NINH BÌNH_LẦN 2.
21 ĐỀ THI THỬ TN THPT 2022_SỞ GD HẢI DƯƠNG_LẦN 2.
22 ĐỀ THI THỬ TN THPT 2022_SỞ GD HẢI DƯƠNG_LẦN 3.
23 ĐỀ THI THỬ TN THPT 2022_SỞ GD LAI CHÂU.
24 ĐỀ THI THỬ TN THPT 2022_SỞ GD VĨNH PHÚC_LẦN 2.
25 ĐỀ THI THỬ TN THPT 2022_SỞ GD THANH HOÁ_LẦN 3.
26 ĐỀ THI THỬ TN THPT 2022_SỞ GD HÀ TĨNH_LẦN 7.
27 ĐỀ THI THỬ TN THPT 2022_SỞ GD HÀ TĨNH_LẦN 8.
28 ĐỀ THI THỬ TN THPT 2022_SỞ GD HÀ TĨNH.
29 ĐỀ THI THỬ TN THPT 2022_SỞ GD HÀ NỘI.
30 ĐỀ THI THỬ TN THPT 2022_SỞ GD YÊN BÁI.
31 ĐỀ THI THỬ TN THPT 2022_SỞ GD BẮC GIANG.
32 ĐỀ THI THỬ TN THPT 2022_CHUYÊN HÀ TĨNH.
33 ĐỀ THI THỬ TN THPT 2022_CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU – NGHỆ AN.
34 ĐỀ THI THỬ TN THPT 2022_SỞ GD BÌNH PHƯỚC.
35 ĐỀ THI THỬ TN THPT 2022_SỞ GD HÀ TĨNH.
36 ĐỀ THI THỬ TN THPT 2022_CHUYÊN QUANG TRUNG – BÌNH PHƯỚC_LẦN 1.
37 ĐỀ THI THỬ TN THPT 2022_CHUYÊN QUANG TRUNG – BÌNH PHƯỚC_LẦN 2.
38 ĐỀ THI THỬ TN THPT 2022_CHUYÊN BIÊN HOÀ – HÀ NAM_LẦN 1.
39 ĐỀ THI THỬ TN THPT 2022_CHUYÊN BIÊN HOÀ – HÀ NAM_LẦN 2.
40 ĐỀ THI THỬ TN THPT 2022_CHUYÊN LÊ KHIẾT – QUẢNG-NGÃI.
41 ĐỀ THI THỬ TN THPT 2022_CHUYÊN ĐH VINH_LẦN 1.
42 ĐỀ THI THỬ TN THPT 2022_CHUYÊN DH VINH_LẦN 2.
43 ĐỀ THI THỬ TN THPT 2022_CHUYÊN NGOẠI NGỮ HÀ NỘI.
44 ĐỀ THI THỬ TN THPT 2022_CHUYÊN QUỐC HỌC HUẾ_LẦN 1.
45 ĐỀ THI THỬ TN THPT 2022_CHUYÊN HÀ TĨNH.
46 ĐỀ THI THỬ TN THPT 2022_CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG – NAM ĐỊNH_LẦN 1.
47 ĐỀ THI THỬ TN THPT 2022_CHUYÊN LAM SƠN – THANH HOÁ_LẦN 2.
48 ĐỀ THI THỬ TN THPT 2022_CHUYÊN VÕ NGUYÊN GIÁP – QUẢNG BÌNH_LẦN 1.
49 ĐỀ THI THỬ TN THPT 2022_CHUYÊN KHTN HÀ NỘI.
50 ĐỀ THI THỬ TN THPT 2022_CHUYÊN HÙNG VƯƠNG – GIA LAI.
51 ĐỀ THI THỬ TN THPT 2022_ CHUYÊN LÊ KHIẾT – QUẢNG NGÃI.
52 ĐỀ THI THỬ TN THPT 2022_CHUYÊN PHAN NGỌC HIỀN – CÀ MAU_LẦN 1.
53 ĐỀ THI THỬ TN THPT 2022_CHUYÊN THOẠI NGỌC HẦU – AN GIANG_LẦN 1.
54 ĐỀ THI THỬ TN THPT 2022_CHUYÊN VĨNH PHÚC_LẦN 1.
55 ĐỀ THI THỬ TN THPT 2022_CHUYÊN HẠ LONG – QUẢNG NINH.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

tuyen-tap-55-de-thi-thu-tn-thpt-2022-mon-toan-cac-so-gddt-va-truong-thpt-chuyen.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này