MÔN TOÁN Xem đề thi môn toán  tại đây MÔN VẬT LÝ    tại đây MÔN HÓA HỌC Xem đề thi môn hóa học    tại đây MÔN SINH HỌC Xem đề thi môn sinh...

 MÔN TOÁN

Xem đề thi môn toán tại đây

Đáp án chính thức các môn thi trắc nghiệm kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 - Ảnh 2.

MÔN VẬT LÝ  tại đây

Đáp án chính thức các môn thi trắc nghiệm kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 - Ảnh 3.

MÔN HÓA HỌC

Xem đề thi môn hóa học  tại đây

Đáp án chính thức các môn thi trắc nghiệm kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 - Ảnh 4.

MÔN SINH HỌC

Xem đề thi môn sinh học tại đây

Đáp án chính thức các môn thi trắc nghiệm kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 - Ảnh 5.

MÔN LỊCH SỬ

Xem đề thi môn lịch sử  tại đây

Đáp án chính thức các môn thi trắc nghiệm kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 - Ảnh 6.

MÔN ĐỊA LÝ

Xem đề thi môn địa lý  tại đây

Đáp án chính thức các môn thi trắc nghiệm kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 - Ảnh 7.

MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Xem đề thi môn giáo dục công dân  tại đây

Đáp án chính thức các môn thi trắc nghiệm kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 - Ảnh 8.

MÔN TIẾNG ANH

Xem đề thi môn tiếng Anh  tại đây

Đáp án chính thức các môn thi trắc nghiệm kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 - Ảnh 9.

MÔN TIẾNG PHÁP  tại đây

Đáp án chính thức các môn thi trắc nghiệm kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 - Ảnh 10.

MÔN TIẾNG NHẬT  tại đây

Đáp án chính thức các môn thi trắc nghiệm kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 - Ảnh 11.

MÔN TIẾNG HÀN  tại đây

Đáp án chính thức các môn thi trắc nghiệm kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 - Ảnh 12.

MÔN TIẾNG ĐỨC  tại đây

Đáp án chính thức các môn thi trắc nghiệm kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 - Ảnh 13.

MÔN TIẾNG TRUNG QUỐC  tại đây

Đáp án chính thức các môn thi trắc nghiệm kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 - Ảnh 14.

Thống kê của Bộ Giáo dục và đào tạo cho biết kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 cả nước có 989.863 thí sinh thí sinh đến dự thi, chiếm tỉ lệ 98,75% so với tổng số thí sinh đăng ký dự thi. Có 79 thí sinh là F0 tại 20 hội đồng thi, trong đó chỉ có 18 thí sinh dự thi, số không đến dự thi là 61.

Theo kế hoạch của Giáo dục và đào tạo, kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT dự kiến được công bố đồng loạt trên cả nước vào ngày 24-7. Sau khi biết điểm, thí sinh có nguyện vọng chấm phúc khảo sẽ nộp đơn phúc khảo bài thi từ ngày 24-7 đến ngày 3-8.

Các sở giáo dục và đào tạo tổ chức xét công nhận tốt nghiệp chậm nhất vào ngày 26-7, công bố kết quả chậm nhất vào 2 ngày sau đó và gửi giấy chứng nhận kết quả thi này thời hạn cuối vào ngày 30-7.