Chiều 10.7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố   đáp án đề thi   môn Ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Ngoài đáp án chính thức, Bộ...

 


Chiều 10.7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố đáp án đề thi môn Ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.