[PHẦN I: TRẮC NGHIỆM] ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC LỚP 10 – MÔN HOÁ HỌC Cho khối lượng mol các nguyên tố: $H ...

[PHẦN I: TRẮC NGHIỆM] ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC LỚP 10 – MÔN HOÁ HỌC

[PHẦN I: TRẮC NGHIỆM] ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC LỚP 10 – MÔN HOÁ HỌC

Cho khối lượng mol các nguyên tố: $H = 1;$ $C = 12;$ $O = 16;$ $Mg = 24; Al = 27;$ $Cl = 35,5; K = 39;$ $Ca = 40;$ $Fe = 56;$ $Cu = 64$ và $Ag = 108.$
Trong quá trình làm bài KHÔNG được sử dụng tài liệu; KHÔNG được thoát cửa sổ làm bài.
Giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước và các khí đều được đo ở đktc; Các phản ứng xảy ra hoàn toàn.
Good luck!

Loading...