Chúng tôi cung cấp giải pháp tạo đề thi Online nhanh chóng. Công cụ hỗ trợ tạo đề thi theo định dạng ảnh hoặc word

[PHẦN I: TRẮC NGHIỆM] KIỂM TRA LẦN 1 – MÔN HOÁ HỌC 11

[PHẦN I: TRẮC NGHIỆM] KIỂM TRA LẦN 1 – MÔN HOÁ HỌC 11

Cho khối lượng mol các nguyên tố: $H = 1; He = 4;$ $C = 12; N = 14;$ $O = 16; Na = 23;$ $Mg = 24; Al = 27;$ $Cl = 35,5; K = 39;$ $Ca = 40;$ $Fe = 56;$ $Cu = 64;$ $Zn = 65;$ $Ag = 108$ và $Ba = 137.$
Trong quá trình làm bài KHÔNG được sử dụng tài liệu, KHÔNG được thoát cửa sổ làm bài.
Giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước, các phản ứng xảy ra hoàn toàn

Loading...