Chúng tôi cung cấp giải pháp tạo đề thi Online nhanh chóng. Công cụ hỗ trợ tạo đề thi theo định dạng ảnh hoặc word

[PHẦN I: TRẮC NGHIỆM] KIỂM TRA LẦN 1 – MÔN HOÁ HỌC 8

[PHẦN I: TRẮC NGHIỆM] KIỂM TRA LẦN 1 – MÔN HOÁ HỌC 8

Cho nguyên tử khối các nguyên tố: $H = 1; He = 4;$ $C = 12; N = 14;$ $O = 16; Na = 23;$ $Mg = 24; Al = 27;$ $Cl = 35,5; K = 39;$ $Ca = 40;$ $Fe = 56;$ $Cu = 64;$ $Zn = 65;$ $Ag = 108$ và $Ba = 137.$
Trong quá trình làm bài KHÔNG được sử dụng tài liệu, KHÔNG được thoát cửa sổ làm bài.

Loading...