Chúng tôi cung cấp giải pháp tạo đề thi Online nhanh chóng. Công cụ hỗ trợ tạo đề thi theo định dạng ảnh hoặc word

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra chọn đội tuyển tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố môn Toán 12 năm học 2022 – 2023 trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam.

Trích dẫn đề chọn học sinh giỏi Toán 12 năm 2022 – 2023 trường chuyên Hà Nội – Amsterdam:
+ Cho đường cong (C) có phương trình y = x3 – 3×2 + 2x – 2022. Với mỗi điểm M thuộc (C), gọi dM là tiếp tuyến của đường cong (C) tại M. Trên (C) lấy điểm M1 có hoành độ xM1 = 2022. Từ điểm M1 ta xây dựng các điểm M2, M3, …, Mn theo quy tắc: điểm Mi+1 (i = 1, 2, …, n – 1 với n thuộc N, n >= 2) là điểm chung thứ hai của dMi (dMi là tiếp tuyến của đường cong (C) tại điểm Mi) với đường cong (C). Gọi xM2, xM3,…, XMn theo thứ tự là hoành độ của các điểm M2, M3, …, Mn. Tìm giá trị nhỏ nhất của n để (f(xMn) + xMn + 2021) chia hết cho 2^2022.
+ Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’. Trên các đoạn thẳng BD, AB’ lần lượt lấy các điểm M, N không trùng với các đỉnh của hình lập phương sao cho BM = B’N. Gọi a, b theo thứ tự là số đo góc tạo bởi đường thẳng MN với các đường thẳng BD, AB’. a) Chứng minh rằng cos2a + cos2b = 1/2. b) Xác định vị trí của các điểm M, N sao cho độ dài đoạn thẳng MN ngắn nhất. Khi đó MN có phải đoạn vuông góc chung của hai đường thẳng BD và AB’ không? c) Giả sử các điểm H, K, L (khác điểm A) theo thứ tự di động trên các tia AB, AD, AA’ thỏa mãn. Chứng minh rằng mặt phẳng (HKL) luôn đi qua một điểm cố định khi H, K, L di động thỏa mãn điều kiện trên.
+ Một kỳ thi học sinh giỏi được diễn ra trong 2 ngày. Điểm đánh giá mỗi ngày dùng k (k > 2) giá trị khác nhau (chẳng hạn với k = 2 thì đánh giá là “đạt” (tức là 1) hoặc “không đạt” (tức là 0); với k = 8 thì điểm số dùng để đánh giá là 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7). Hãy xác định số nhiều nhất các học sinh dự thi sao cho có thể xảy ra trường hợp là trong k học sinh tùy ý, luôn có một ngày thi mà kết quả của k học sinh này đôi một khác nhau.


XEM TRƯỚC