giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra đánh giá chất lượng giữa học kỳ 1 môn Toán 12 năm học 2022 - 2023 ...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra đánh giá chất lượng giữa học kỳ 1 môn Toán 12 năm học 2022 – 2023 trường THPT Lương Văn Can, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh; đề thi được biên soạn theo cấu trúc 60% trắc nghiệm + 40% tự luận, thời gian học sinh làm bài 45 phút; đề thi có đáp án và hướng dẫn giải.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề thi giữa HKI Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT Lương Văn Can – TP HCM:
+ Cho khối chóp S.ABCD, đáy là hình vuông có cạnh bằng 3 và chiều cao bằng 2. Thể tích của khối chóp bằng? A. 9. B. 18. C. 12. D. 6.
+ Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số 1 3 2 2 2 1 3 y x x m x có hai điểm cực trị?
+ Cho khối chóp S ABC có thể tích bằng 16. Các điểm A’, B’ lần lượt là trung điểm của SA, SB. Thể tích của khối chóp S.A’B’C bằng?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-thi-giua-hki-toan-12-nam-2022-2023-truong-thpt-luong-van-can-tp-hcm.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này