giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi chọn học sinh giỏi môn Toán bậc Trung học Phổ thông cấp tỉnh năm học 20...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi chọn học sinh giỏi môn Toán bậc Trung học Phổ thông cấp tỉnh năm học 2022 – 2023 sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai; kỳ thi được diễn ra vào sáng thứ Ba ngày 08 tháng 11 năm 2022.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề chọn học sinh giỏi Toán THPT cấp tỉnh năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Gia Lai:
+ Tìm tất cả các bộ ba số nguyên dương (a;b;c) sao cho với mọi số nguyên dương n không có ước nguyên tố nhỏ hơn 2022 ta luôn có an + bn + n chia hết cho n + c.
+ Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O), P là một điểm thay đổi trên cung nhỏ AC của (O) và K là tâm đường tròn Euler của tam giác PBC. a) Chứng minh rằng, đường thẳng qua K vuông góc với PA luôn đi qua một điểm cố định khi P di chuyển. b) Gọi H là hình chiếu của K lên PA. Chứng minh rằng, đường trung trực của đoạn AH luôn đi qua một điểm cố định khi P di chuyển.
+ Cho tập hợp A = {1; 2; 3; …; 2022}. Đặt F = {X | X con A và S(X) chia hết cho 3} với S(X) là tổng các phần tử của X. a) Tìm số phần tử của tập F có chứa 2022. b) Hãy tính tổng S(X).

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-chon-hoc-sinh-gioi-toan-thpt-cap-tinh-nam-2022-2023-so-gddt-gia-lai.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này