Chúng tôi cung cấp giải pháp tạo đề thi Online nhanh chóng. Công cụ hỗ trợ tạo đề thi theo định dạng ảnh hoặc word

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp Quốc gia môn Toán năm học 2022 – 2023 sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre.

Trích dẫn Đề chọn đội tuyển thi HSG QG môn Toán năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Bến Tre:
+ Gọi S là tập tất cả các số có 7 chữ số mà tổng các chữ số của nó bằng 59. Lấy ngẫu nhiên một số trong S. Tính xác suất để số được chọn chia hết cho 11.
+ Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (O). E là giao điểm của AB và CD, F là giao điểm của AD và BC. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BD, AC. Chứng minh rằng: đường tròn (MNF) tiếp xúc với EF.
+ Cho số thực x, ký hiệu [x] là số nguyên lớn nhất không vượt quá x. Thực hiện các yêu cầu sau: a) Với p là số nguyên tố có dạng 4k + 1, k thuộc N*. Tính. b) Với p là số nguyên tố lẻ, q là số nguyên dương không chia hết cho p. Chứng minh rằng.

XEM TRƯỚC