giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 10 năm học 2022 - 2023 trường THPT Chu Văn ...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 10 năm học 2022 – 2023 trường THPT Chu Văn An, thành phố Hà Nội (đề dành cho các lớp Toán 10 không chuyên); đề thi gồm 08 trang với 25 câu trắc nghiệm (50% số điểm) và 04 câu tự luận (50% số điểm), thời gian học sinh làm bài thi là 90 phút; kỳ thi được diễn ra vào ngày 31 tháng 11 năm 2022.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề giữa học kì 1 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Chu Văn An – Hà Nội:
+ Trong các câu sau, câu nào không phải là mệnh đề? A. Các bạn hãy học bài đi!. B. 5 là số hữu tỉ. C. Nếu tứ giác ABCD là hình thoi thì hai đường chéo của nó vuông góc với nhau. D. 1/3 là số tự nhiên.
+ Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là mệnh đề đúng? A. Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau. B. pi là một số hữu tỉ. C. Bạn có chăm học không? D. Nếu a < 0 thì a + 3 > a + 5.
+ Một xưởng sản xuất hai loại sản phẩm. Mỗi kg sản phẩm loại I cần 2 kg nguyên liệu và làm trong 30 giờ, đem lại mức lợi nhuận 40 nghìn đồng. Mỗi kg sản phẩm loại II cần 4 kg nguyên liệu và làm trong 15 giờ, đem lại mức lợi nhuận 30 nghìn đồng. Nếu xưởng có 200 kg nguyên liệu và 1200 giờ làm việc thì sản xuất mỗi loại sản phẩm bao nhiêu kg để mức lợi nhuận cao nhất?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-giua-hoc-ki-1-toan-10-nam-2022-2023-truong-thpt-chu-van-an-ha-noi.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này