giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 10 năm học 2022 - 2023 trường THPT Tây Gian...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 10 năm học 2022 – 2023 trường THPT Tây Giang, tỉnh Quảng Nam; đề thi có đáp án mã đề 111 112 113 114 115 116 117 118.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề giữa học kì 1 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Tây Giang – Quảng Nam:
+ Từ hai vị trí A, B của một tòa nhà, người ta quan sát đỉnh của ngọn núi (hình vẽ). Biết rằng độ cao AB là 70m, phương nhìn AC tạo với phương ngang góc 0 30, phương nhìn BC tạo với phương nằm ngang góc 0 15 30. Hỏi núi đó cao bao nhiêu mét so với mặt đất?
+ Trong các câu sau đây, câu nào là mệnh đề? A. Việt Nam là một nước thuộc châu Á. B. Các bạn hãy làm bài đi. C. x + 2 là số nguyên tố. D. Bạn có chăm học không?
+ Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề đúng? A. 5 là số nguyên tố B. 5 là số tự nhiên chẵn. C. 5 là số chia hết cho 3. D. 5 là số nguyên âm.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-giua-hoc-ki-1-toan-10-nam-2022-2023-truong-thpt-tay-giang-quang-nam.pdf
de-giua-hoc-ki-1-toan-10-nam-2022-2023-truong-thpt-tay-giang-quang-nam.rar

5. Làm bài thi Online đề thi này