giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 10 năm học 2022 - 2023 trường THPT Huỳnh Th...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 10 năm học 2022 – 2023 trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, tỉnh Quảng Nam; đề thi có đáp án trắc nghiệm và lời giải chi tiết tự luận.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề giữa học kì 1 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Huỳnh Thúc Kháng – Quảng Nam:
+ Một công ty cần mua tủ đựng hồ sơ. Có hai loại tủ: tủ A chiếm 3 2 m sàn, loại này có sức chứa 12 3 m và có giá 7,5 triệu đồng. Tủ loại B chiếm 6 2 m sàn, loại này có sức chứa 18 3 m và có giá 5 triệu đồng. Cho biết công ty chỉ thu xếp được tối đa 60 2 m mặt bằng cho chỗ đựng hồ sơ và ngân sách mua tủ không quá 60 triệu đồng. Hãy lập kế hoạch mua sắm để công ty có được thể tích đựng hồ sơ lớn nhất?
+ Cho tam giác ABC có 60 8 3 o A bc. a) Tính cạnh a và diện tích S tam giác ABC. b) Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp R của tam giác ABC.
+ Biểu thức F xy x y 3 đạt giá trị nhỏ nhất bằng bao nhiêu trên miền nghiệm đa giác không gạch chéo trong hình vẽ bên dưới?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-giua-hoc-ki-1-toan-10-nam-2022-2023-truong-thpt-huynh-thuc-khang-quang-nam.pdf
de-giua-hoc-ki-1-toan-10-nam-2022-2023-truong-thpt-huynh-thuc-khang-quang-nam.rar

5. Làm bài thi Online đề thi này