giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra đánh giá chất lượng giữa học kì 1 môn Toán 10 năm học 2022 - 2023 ...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra đánh giá chất lượng giữa học kì 1 môn Toán 10 năm học 2022 – 2023 trường THPT Nguyễn Huệ, tỉnh Đắk Lắk; đề thi có đáp án trắc nghiệm và hướng dẫn giải tự luận mã đề 230 319 599 400.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề giữa học kì 1 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Nguyễn Huệ – Đắk Lắk:
+ Để đo khoảng cách từ một điểm B trên bờ sông đến gốc cây C trên cù lao giữa sông, người ta chọn một điểm A cùng ở trên bờ với B sao cho từ A và B có thể nhìn thấy điểm C. Ta đo được khoảng cách AB 5km CAB CBA 70 80. Tính khoảng cách BC.
+ Có ba nhóm máy A, B, C dùng để sản xuất ra hai loại sản phẩm I và II. Để sản xuất một đơn vị sản phẩm mỗi loại phải lần lượt dùng các máy thuộc các nhóm khác nhau. Số máy trong một nhóm và số máy của từng nhóm cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm thuộc mỗi loại được cho trong bảng sau: Một đơn vị sản phẩm I lãi tám triệu đồng, một đơn vị sản phẩm loại II lãi mười triệu đồng. Hãy lập phương án để việc sản xuất hai loại sản phẩm trên có lãi cao nhất.
+ Hai chiếc tàu thuỷ cùng xuất phát từ vị trí A, đi thẳng theo hai hướng tạo với nhau một góc 1200. Tàu thứ nhất chạy với tốc độ 30 km/h, tàu thứ hai chạy với tốc độ 40 km/h. Hỏi sau 2 giờ hai tàu cách nhau bao nhiêu km? A. 113,6 km. B. 35 km. C. 121,7 km. D. 70km.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-giua-hoc-ki-1-toan-10-nam-2022-2023-truong-thpt-nguyen-hue-dak-lak.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này