giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 11 năm học 2022 - 2023 trường THPT Tây Gian...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 11 năm học 2022 – 2023 trường THPT Tây Giang, tỉnh Quảng Nam; đề thi có đáp án mã đề TO111 TO112 TO113 TO114 TO115 TO116 TO117 TO118.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề giữa học kì 1 Toán 11 năm 2022 – 2023 trường THPT Tây Giang – Quảng Nam:
+ Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? A. Phép tịnh tiến theo vectơ v là một phép dời hình. B. Phép quay tâm O góc quay α là một phép dời hình. C. Phép vị tự tỉ số k bất kỳ là một phép dời hình. D. Phép đối xứng trục là một phép dời hình.
+ Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng dx y 30. Viết phương trình đường thẳng là ảnh của đường thẳng d qua phép tịnh tiến theo vectơ v = (3;1).
+ Cho phương trình 2 2sin 3sin 5 0 x x. Nếu đặt txt sin 1 1 thì phương trình nào dưới đây tương đương với phương trình đã cho?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-giua-hoc-ki-1-toan-11-nam-2022-2023-truong-thpt-tay-giang-quang-nam.pdf
de-giua-hoc-ki-1-toan-11-nam-2022-2023-truong-thpt-tay-giang-quang-nam.rar

5. Làm bài thi Online đề thi này