giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 11 năm học 2022 - 2023 trường THPT Huỳnh Th...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 11 năm học 2022 – 2023 trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, tỉnh Quảng Nam; đề thi có đáp án trắc nghiệm và lời giải chi tiết tự luận.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề giữa học kì 1 Toán 11 năm 2022 – 2023 trường THPT Huỳnh Thúc Kháng – Quảng Nam:
+ Một công việc được hoàn thành bởi một trong hai hành động. Nếu hành động này có m cách thực hiện, hành động kia có n cách thực hiện không trùng với bất kì cách nào của hành động thứ nhất thì số cách thực hiện công việc đó là?
+ Nghiệm của phương trình 2sin 1 0 x được biểu diễn trên đường tròn lượng giác ở hình bên là những điểm nào? A. Điểm E và điểm D. B. Điểm C và điểm F. C. Điểm D và điểm C. D. Điểm E và điểm F.
+ Từ các chữ số: 0, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Có thể lập được bao nhiêu chữ số tự nhiên chẵn có 4 chữ số khác nhau và bé hơn 6666?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-giua-hoc-ki-1-toan-11-nam-2022-2023-truong-thpt-huynh-thuc-khang-quang-nam.pdf
de-giua-hoc-ki-1-toan-11-nam-2022-2023-truong-thpt-huynh-thuc-khang-quang-nam.rar

5. Làm bài thi Online đề thi này