giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra chất lượng giữa học kì 1 môn Toán 12 năm học 2022 - 2023 trường TH...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra chất lượng giữa học kì 1 môn Toán 12 năm học 2022 – 2023 trường THPT Yên Viên, thành phố Hà Nội; đề thi được biên soạn theo cấu trúc trắc nghiệm 100%, đề gồm 06 trang với 50 câu hỏi và bài toán, thời gian học sinh làm bài thi là 90 phút; đề thi có đáp án mã đề 121.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề giữa học kì 1 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT Yên Viên – Hà Nội:
+ Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số thực m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số 1 4 2 14 48 30 4 y x x x m trên đoạn 0 2 không vượt quá 30. Tổng giá trị các phần tử của tập hợp S bằng bao nhiêu? A. 120. B. 210. C. 136. D. 108.
+ Cho khối chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Gọi M, N là hai điểm nằm trên hai cạnh SC, SD sao cho 1 2 2 SM SN SC ND, biết G là trọng tâm tam giác SAB. Tỉ số thể tích G MNDS ABCDVmV n m n là các số nguyên dương và m n 1. Giá trị của m n bằng? A. 21 B. 17 C. 7 D. 19.
+ Cho hàm số f x liên tục trên R và có đạo hàm 2 2f x x x x x m 2 6 với mọi x. Có bao nhiêu số nguyên m thuộc đoạn 2020 2020 để hàm số g x f x 1 nghịch biến trên khoảng 1? A. 2010. B. 2016. C. 2015. D. 2012.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-giua-hoc-ki-1-toan-12-nam-2022-2023-truong-thpt-yen-vien-ha-noi.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này