giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 12 năm học 2022 - 2023 trường THPT Tây Gian...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 12 năm học 2022 – 2023 trường THPT Tây Giang, tỉnh Quảng Nam; đề thi có đáp án mã đề 001 002 003 004 005 006 007 008.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề giữa học kì 1 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT Tây Giang – Quảng Nam:
+ Cho một tấm bìa hình chữ nhật có kích thước 60cm x 40cm. Người ta cắt 6 hình vuông bằng nhau như hình vẽ, mỗi hình vuông cạnh bằng xcm, rồi gập tấm bìa lại để được một hộp có nắp. Tìm x để hộp nhận được có thể tích lớn nhất.
+ Một bậc tam cấp được xếp từ các khối đá hình lập phương có cạnh bằng bằng 20cm như hình vẽ. Hãy tính thể tích của khối tam cấp?
+ Cho hình chóp S.ABCD có SA ABCD ABCD là hình chữ nhật, SA AD a 2. Góc giữa cạnh bên SB với mặt đáy bằng 0 60. Gọi G là trọng tâm tam giác SBC. Tính thể tích khối chóp S.ADG.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-giua-hoc-ki-1-toan-12-nam-2022-2023-truong-thpt-tay-giang-quang-nam.pdf
de-giua-hoc-ki-1-toan-12-nam-2022-2023-truong-thpt-tay-giang-quang-nam.rar

5. Làm bài thi Online đề thi này