giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 12 năm học 2022 - 2023 trường THPT Huỳnh Th...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 12 năm học 2022 – 2023 trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, tỉnh Quảng Nam; đề thi có đáp án trắc nghiệm và lời giải chi tiết tự luận.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề giữa học kì 1 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT Huỳnh Thúc Kháng – Quảng Nam:
+ Cho hình lăng trụ ABCA B C có đáy là tam giác đều cạnh a. Hình chiếu vuông góc của A′ lên mặt phẳng ABC trùng với trọng tâm tam giác ABC. Biết khoảng cách giữa hai đường thẳng AA′ và BC bằng 3 6 a. Tính thể tích V của khối lăng trụ ABCA B C.
+ Cho hàm số 3 2 y fx x x 231. Tập hợp các giá trị m để phương trình 2sin 1 2 x f f f m có nghiệm là đoạn a b. Khi đó giá trị 2 4 8 a b thuộc khoảng nào sau đây?
+ Cho hàm số xác định và liên tục trên và có bảng biến thiên như sau 3 fx x x 21 2 19 −36 −34 −14 7 14 7 y fx. Mệnh đề nào sau đây ĐÚNG? A. Hàm số có giá trị cực đại bằng. B. Hàm số có cực đại tại. C. Hàm số có cực tiểu tại. D. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-giua-hoc-ki-1-toan-12-nam-2022-2023-truong-thpt-huynh-thuc-khang-quang-nam.pdf
de-giua-hoc-ki-1-toan-12-nam-2022-2023-truong-thpt-huynh-thuc-khang-quang-nam.docx

5. Làm bài thi Online đề thi này