giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 10 năm học 2022 - 2023 trường THPT Nguyễn D...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 10 năm học 2022 – 2023 trường THPT Nguyễn Dục, tỉnh Quảng Nam; đề thi có đáp án trắc nghiệm và lời giải chi tiết tự luận.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề giữa học kỳ 1 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Nguyễn Dục – Quảng Nam:
+ Hai bạn An và Hưng cùng xuất phát từ điểm P, đi theo hai hướng khác nhau và tạo với nhau một góc 40° để đến đích là điểm D. Biết rằng họ dừng lại để ăn trưa lần lượt tại A và B (như hình vẽ). Hỏi Hưng phải đi bao xa nữa để đến được đích? (lưu ý: kết quả làm tròn lấy 1 số thập phân).
+ Trong lớp 10A có 35 học sinh. Trong đó có 13 học giỏi môn Văn, 15 em học giỏi môn Toán, 10 em không học giỏi môn nào. Có bao nhiêu học sinh giỏi cả hai môn? A. 3 học sinh. B. 13 học sinh. C. 4 học sinh. D. 11 học sinh.
+ Trong các câu dưới đây, câu nào là mệnh đề toán học? A. Số 125 có chia hết cho 5 không? B. Lớp 10A1 có bao nhiêu bạn thích học toán? C. Phương trình 2 3 2 70 x x vô nghiệm. D. Bài tập hôm nay khó quá!

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-giua-hoc-ky-1-toan-10-nam-2022-2023-truong-thpt-nguyen-duc-quang-nam.pdf
de-giua-hoc-ky-1-toan-10-nam-2022-2023-truong-thpt-nguyen-duc-quang-nam.rar

5. Làm bài thi Online đề thi này