giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra chất lượng giữa học kỳ 1 môn Toán 11 năm học 2022 - 2023 trường TH...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra chất lượng giữa học kỳ 1 môn Toán 11 năm học 2022 – 2023 trường THPT Bình Chiểu, thành phố Hồ Chí Minh; đề thi được biên soạn theo hình thức 100% tự luận với 05 câu hỏi và bài toán, thời gian làm bài 60 phút (không kể thời gian phát đề); đề thi có đáp án, lời giải chi tiết và hướng dẫn chấm điểm mã đề 111 – 112; kỳ thi được diễn ra vào ngày 27 tháng 10 năm 2022.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề giữa học kỳ 1 Toán 11 năm 2022 – 2023 trường THPT Bình Chiểu – TP HCM:
+ Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số lượng giác: 2 3sin 6 y x.
+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho vectơ u 1 2 tìm ảnh của điểm A(4; -3) qua phép tịnh tiến vectơ u.
+ Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là tứ giác có các cặp cạnh đối không song song, điểm M thuộc cạnh SA. Tìm giao tuyến của mặt phẳng (SAC) và (MBD).

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-giua-hoc-ky-1-toan-11-nam-2022-2023-truong-thpt-binh-chieu-tp-hcm.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này