giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 11 năm học 2022 - 2023 trường THPT Nguyễn D...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 11 năm học 2022 – 2023 trường THPT Nguyễn Dục, tỉnh Quảng Nam; đề thi có đáp án trắc nghiệm và lời giải chi tiết tự luận.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề giữa học kỳ 1 Toán 11 năm 2022 – 2023 trường THPT Nguyễn Dục – Quảng Nam:
+ Đại hội Đoàn trường của trường A có 8 Chi đoàn trong đó có 2 Chi đoàn lớp 10; 3 Chi đoàn lớp 11; 3 Chi đoàn lớp 12. Mỗi Chi đoàn cử một đại diện tham dự. Ban tổ chức bố trí chỗ ngồi cho họ vào một dãy ghế gồm có 8 ghế. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp chỗ ngồi sao cho 2 Chi đoàn lớp 10 không ngồi kề nhau?
+ Trong một lớp học có 20 học sinh nam và 22 học sinh nữ. Giáo viên chủ nhiệm cần chọn hai học sinh: 1 nam và 1 nữ để tham gia đội cờ đỏ. Hỏi giáo viên chủ nhiệm đó có bao nhiêu cách chọn? A. 440. B. 42. C. 20. D. 22.
+ Giả sử qua phép tịnh tiến theo vectơ v 0 đường thẳng d biến thành đường thẳng d. Mệnh đề nào sau đây sai? A. d trùng d’ nếu v là vectơ chỉ phương của d. B. d song song d’ khi v không phải là vectơ chỉ phương của d. C. d song song d’ nếu v là vectơ chỉ phương của d. D. d không bao giờ cắt d’.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-giua-hoc-ky-1-toan-11-nam-2022-2023-truong-thpt-nguyen-duc-quang-nam.pdf
de-giua-hoc-ky-1-toan-11-nam-2022-2023-truong-thpt-nguyen-duc-quang-nam.rar

5. Làm bài thi Online đề thi này