giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 12 năm học 2022 - 2023 trường THPT Nguyễn H...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 12 năm học 2022 – 2023 trường THPT Nguyễn Huệ, tỉnh Quảng Nam; đề thi có đáp án trắc nghiệm và lời giải chi tiết tự luận.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề giữa học kỳ 1 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT Nguyễn Huệ – Quảng Nam:
+ Cho hình lăng trụ tam giác ABC A B C có thể tích là V. Gọi M N PQ lần lượt là trung điểm của AB BB B A A A. Gọi K là điểm trên đường thẳng MC sao cho MK CK −3. Tính thể tích khối chóp K MNPQ theo V.
+ Mặt phẳng (ABC) chia khối lăng trụ ABC A B C thành các khối đa diện nào? A. Hai khối chóp tứ giác. B. Ba khối tứ diện. C. Một khối chóp tam giác và một khối chóp tứ giác. D. Hai khối chóp tam giác.
+ Cho hàm số bậc bốn y fx có đồ thị như hình dưới. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình fx m 2 có bốn nghiệm phân biệt.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-giua-hoc-ky-1-toan-12-nam-2022-2023-truong-thpt-nguyen-hue-quang-nam.pdf
de-giua-hoc-ky-1-toan-12-nam-2022-2023-truong-thpt-nguyen-hue-quang-nam.docx

5. Làm bài thi Online đề thi này