giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 12 năm học 2022 - 2023 trường THPT Lương Th...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 12 năm học 2022 – 2023 trường THPT Lương Thế Vinh, tỉnh Quảng Nam; đề thi có đáp án trắc nghiệm và lời giải chi tiết tự luận.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề giữa học kỳ 1 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT Lương Thế Vinh – Quảng Nam:
+ Tính diện tích lớn nhất max S của một hình chữ nhật nội tiếp trong nửa đường tròn bán kính R = 6cm nếu một cạnh của hình chữ nhật nằm dọc theo đường kính của hình tròn mà hình chữ nhật đó nội tiếp?
+ Cho hàm số y fx có đạo hàm liên tục trên và có đồ thị y fx như hình bên. Hàm số 1 2 1 9 2 gx f x m x m với m là tham số. Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên dương của m để hàm số y gx đồng biến trên khoảng (-4;-3). Tổng tất cả các phần tử trong S bằng?
+ Cho hàm số y fx liên tục và có đồ thị trên đoạn [−2;4] như hình vẽ bên. Gọi M m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn [−2;4]. Ta có M m bằng?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-giua-hoc-ky-1-toan-12-nam-2022-2023-truong-thpt-luong-the-vinh-quang-nam.pdf
de-giua-hoc-ky-1-toan-12-nam-2022-2023-truong-thpt-luong-the-vinh-quang-nam.rar

5. Làm bài thi Online đề thi này