Chúng tôi cung cấp giải pháp tạo đề thi Online nhanh chóng. Công cụ hỗ trợ tạo đề thi theo định dạng ảnh hoặc word

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 12 năm học 2022 – 2023 trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, tỉnh Quảng Nam; đề thi có đáp án trắc nghiệm và lời giải chi tiết tự luận.

Trích dẫn Đề giữa học kỳ 1 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ – Quảng Nam:
+ Cho hàm số y fx có đồ thị hàm số y fx là một Parabol như hình vẽ. Gọi hàm số g x f x mx 2. Tìm tất cả giá trị thực của tham số m để hàm số nghịch biến trên khoảng (a b) thỏa b a 2.
+ Cho khối chóp S ABCD có đáy là hình thang cân AB CD AB BC DC AD 222. Gọi O là giao điểm AC và BD, I nằm trên đoạn SO và M là giao điểm DI và SB. Biết SI xIO thể tích khối chóp M.ACD là V1 thể tích khối chóp S.ABCD là V2. Tìm x thỏa 2 1 V V 6.
+ Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m 0 10 để hàm số 3 22 2 y fx x m x m m x m m 3 1 2 72 4 20 có 2 cực trị nằm hai phía trục hoành.

:

XEM TRƯỚC