giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra đánh giá chất lượng giữa học kì 1 môn Toán 10 THPT chuyên năm học ...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra đánh giá chất lượng giữa học kì 1 môn Toán 10 THPT chuyên năm học 2022 – 2023 trường THPT Chu Văn An, thành phố Hà Nội.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề giữa kì 1 Toán 10 chuyên năm 2022 – 2023 trường THPT Chu Văn An – Hà Nội:
+ Cho số nguyên m. Ta định nghĩa I(m): = {xm:x thuộc Z} là ideal chính sinh bởi m trên Z. Chứng minh rằng: I(2) giao I(3) = I(6).
+ Cho hai số thực a và b phân biệt thỏa mãn điều kiện a + b > 0. Chứng minh rằng: 2^(n – 1)(a^n + b^n) > (a + b)^n với mọi số tự nhiên n lớn hơn 1.
+ Cho E là một tập hợp. Với mọi tập con A của E, ta xác định ánh xạ: XA : E → {0;1}; x → 1 khi x thuộc A và 0 khi x thuộc E\A. Ánh xạ này gọi là hàm đặc trưng của A trên E. Chứng minh rằng, với mọi tập con A, B của E, ta luôn có XAB = XAXB.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-giua-ki-1-toan-10-chuyen-nam-2022-2023-truong-thpt-chu-van-an-ha-noi.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này