giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra chất lượng giữa học kì 1 môn Toán 10 năm học 2022 - 2023 trường TH...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra chất lượng giữa học kì 1 môn Toán 10 năm học 2022 – 2023 trường THPT Trần Hưng Đạo, tỉnh Nam Định; đề thi mã đề 102 được biên soạn theo cấu trúc 40% trắc nghiệm + 60% tự luận (theo điểm số), thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian giao đề.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề giữa kì 1 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Trần Hưng Đạo – Nam Định:
+ Cho hai tập hợp A và B. Hình nào sau đây minh họa A là tập con của B?
+ Một xưởng sản xuất đồ gỗ có hai công nhân là Việt và Nam. Xưởng sản xuất loại sản phẩm I và II. Mỗi sản phẩm I bán lãi 600 nghìn đồng, mỗi sản phẩm loại II bán lãi 500 nghìn đồng. Để sản xuất được một sản phẩm I thì Việt phải làm việc trong 3 giờ, Nam phải làm việc trong 1 giờ. Để sản xuất được một sản phẩm II thì Việt phải làm việc trong 2 giờ, Nam phải làm việc trong 6 giờ. Một người không thể làm được đồng thời hai sản phẩm. Biết rằng trong một tháng Việt không thể làm việc quá 180 giờ và Nam không thể làm việc quá 220 giờ. Số tiền lãi lớn nhất trong một tháng của xưởng là B. 36 triệu đồng. C. 40 triệu đồng. A. 39 triệu đồng. D. 38 triệu đồng.
+ Trên biển một ca nô xuất phát từ cảng A, chạy về hướng tây 30 km đến B rồi chuyển sang hướng W30°S chạy tiếp 40km nữa tới đảo C. Khi đó khoảng cách giữa A và C là?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-giua-ki-1-toan-10-nam-2022-2023-truong-thpt-tran-hung-dao-nam-dinh.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này