giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra chất lượng giữa học kì 1 môn Toán 12 năm học 2022 - 2023 trường TH...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra chất lượng giữa học kì 1 môn Toán 12 năm học 2022 – 2023 trường THPT chuyên Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; đề thi mã đề 095 gồm 06 trang với 30 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 60 phút (không kể thời gian phát đề).

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề giữa kì 1 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường chuyên Vị Thanh – Hậu Giang:
+ Độ giảm huyết áp của một bệnh được xác định bởi 2 Gx x x 0 025 30 trong đó x là số miligam thuốc được tiêm cho bệnh nhân 0 30 x. Để bệnh nhân đó có huyết áp giảm nhiều nhất thì liều lượng thuốc cần tiêm vào là A. x mg 20. B. x mg 25. C. x mg 20. D. x mg 15.
+ Cho hàm số bậc ba y fx có đạo hàm trên và có đồ thị như hình vẽ. Xét hàm số 2 3 gx m m f x x 3 4 2 1. Gọi S là tập các giá trị của tham số m để 0 1 max 3 x g x. Tổng giá trị các phần tử của S bằng?
+ Cho hàm số bậc bốn y fx có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Số giá trị nguyên của tham số m để phương trình fx m m 0 có 4 nghiệm phân biệt là?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-giua-ki-1-toan-12-nam-2022-2023-truong-chuyen-vi-thanh-hau-giang.pdf
de-giua-ki-1-toan-12-nam-2022-2023-truong-chuyen-vi-thanh-hau-giang.docx

5. Làm bài thi Online đề thi này