giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 10 năm học 2022 - 2023 trường THPT chuyên H...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 10 năm học 2022 – 2023 trường THPT chuyên Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; đề thi được biên soạn theo cấu trúc 70% trắc nghiệm khách quan + 30% tự luận (không chuyên và chuyên), thời gian học sinh làm bài thi là 90 phút (không kể thời gian giao đề).

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-giua-ky-1-toan-10-nam-2022-2023-truong-thpt-chuyen-ha-long-quang-ninh.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này