giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra chất lượng giữa học kỳ 1 môn Toán 10 năm học 2022 - 2023 trường TH...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra chất lượng giữa học kỳ 1 môn Toán 10 năm học 2022 – 2023 trường THPT Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị; đề thi được biên soạn theo cấu trúc 70% trắc nghiệm + 30% tự luận (theo thang điểm), phần trắc nghiệm gồm 35 câu, phần tự luận gồm 04 câu, thời gian làm bài 90 phút; đề thi có đáp án và lời giải chi tiết mã đề 101 103 105 107 102 104 106 108.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề giữa kỳ 1 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Hướng Hóa – Quảng Trị:
+ Cho hai mệnh đề P: “Tứ giác ABCD là hình thoi”; Q: “Tứ giác ABCD có bốn cạnh bằng nhau”. Hãy phát biểu mệnh đề P ⇒ Q. A. Tứ giác ABCD là hình thoi khi và chỉ khi có 4 cạnh bằng nhau. B. Nếu tứ giác ABCD là hình thoi thì tứ giác ABCD có 4 cạnh bằng nhau. C. Tứ giác có 4 cạnh bằng nhau khi và chỉ khi là hình thoi. D. Nếu tứ giác ABCD có 4 cạnh bằng nhau thì tứ giác ABCD là hình thoi.
+ Một người đi dọc bờ biển từ vị trí A đến vị trí B và quan sát một ngọn hải đăng. Góc nghiêng của phương quan sát từ các vị trí A, B tới ngọn hải đăng với đường đi của người quan sát là 0 30 và 0 55 (hình vẽ minh họa). Biết khoảng cách giữa hai vị trí A, B là 40m và bờ biền có phương nằm ngang. Hỏi ngọn hải đăng cách bờ biển bao nhiêu mét (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?
+ Trong các câu dưới đây câu nào là mệnh đề chứa biến? A. Bạn có chăm học không? B. Huế là một thành phố của Việt Nam. C. Số 11 là số chẵn. D. 2 3 x + là một số nguyên dương.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-giua-ky-1-toan-10-nam-2022-2023-truong-thpt-huong-hoa-quang-tri.pdf
de-giua-ky-1-toan-10-nam-2022-2023-truong-thpt-huong-hoa-quang-tri.rar

5. Làm bài thi Online đề thi này