giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra chất lượng giữa học kỳ 1 môn Toán 10 năm học 2022 - 2023 trường TH...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra chất lượng giữa học kỳ 1 môn Toán 10 năm học 2022 – 2023 trường THPT chuyên Lê Khiết, tỉnh Quảng Ngãi.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề giữa kỳ 1 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường chuyên Lê Khiết – Quảng Ngãi:
+ Mệnh đề: 2 4 x x khẳng định rằng A. Tất cả các số thực đều có bình phương bằng 4. B. Nếu x là số thực thì bình phương của nó bằng 4. C. Chỉ có một số thực mà bình phương của nó bằng 4. D. Có ít nhất một số thực mà bình phương của nó bằng 4.
+ Tìm mệnh đề đảo của mệnh đề: “Nếu tam giác có 2 cạnh bằng nhau thì tam giác đó là tam giác cân”. A. Nếu một tam giác là tam giác cân thì tam giác đó có hai cạnh bằng nhau. B. Tam giác đó là tam giác cân. C. Một tam giác là tam giác cân nếu và chỉ nếu tam giác đó có 2 cạnh bằng nhau. D. Một tam giác không có hai cạnh bằng nhau thì tam giác đó không là tam giác cân.
+ Trong một khoảng thời gian nhất định tại một địa phương, Đài khí tượng thủy văn đã thống kê được: Số ngày có mưa: 10 ngày; số ngày có gió to: 8 ngày; số ngày lạnh: 6 ngày; số ngày có mưa và gió to: 5 ngày; số ngày mưa và lạnh: 4 ngày; số ngày lạnh và có gió to: 3 ngày; số ngày có mưa, lạnh và có gió to: 1 ngày. Hỏi trong khoảng thời gian đó, địa phương trên có bao nhiêu ngày có thời tiết xấu (có mưa hoặc gió to hoặc lạnh)?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-giua-ky-1-toan-10-nam-2022-2023-truong-chuyen-le-khiet-quang-ngai.pdf
de-giua-ky-1-toan-10-nam-2022-2023-truong-chuyen-le-khiet-quang-ngai.docx

5. Làm bài thi Online đề thi này