giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra chất lượng giữa học kỳ 1 môn Toán 11 năm học 2022 - 2023 trường TH...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra chất lượng giữa học kỳ 1 môn Toán 11 năm học 2022 – 2023 trường THPT Lương Ngọc Quyến, tỉnh Thái Nguyên; đề thi được biên soạn theo cấu trúc 70% trắc nghiệm + 30% tự luận, thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian phát đề); đề thi có đáp án và lời giải chi tiết mã đề 111 và 112.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề giữa kỳ 1 Toán 11 năm 2022 – 2023 THPT Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên:
+ Xét phương trình sin x a. Mệnh đề nào sau đây đúng? A. Phương trình luôn có nghiệm với mọi số thực a 1. B. Phương trình luôn có nghiệm với mọi số thực a 1. C. Phương trình luôn có nghiệm với mọi số thực a 1. D. Phương trình luôn có nghiệm a.
+ Một trường THPT được cử một học sinh đi dự trại hè toàn quốc. Nhà trường quyết định chọn một học sinh tiên tiến lớp 11A hoặc lớp 12B Hỏi nhà trường có bao nhiêu cách chọn, nếu biết rằng lớp 11A có 31 học sinh tiên tiến và lớp 12B có 22 học sinh tiên tiến?
+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn 2 2 C x y 1 2 4. Phép đồng dạng là phép thực hiện liên tiếp qua phép vị tự tâm O tỉ số k 2 và phép quay tâm O góc quay 0 180 sẽ biến đường tròn C thành đường tròn nào sau đây?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-giua-ky-1-toan-11-nam-2022-2023-thpt-luong-ngoc-quyen-thai-nguyen.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này