giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra chất lượng giữa học kỳ 1 môn Toán 11 năm học 2022 - 2023 trường TH...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra chất lượng giữa học kỳ 1 môn Toán 11 năm học 2022 – 2023 trường THPT Phùng Khắc Khoan, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội; đề thi mã đề 113 gồm 06 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian giao đề; đề thi có đáp án mã đề 113 – 345 – 567 – 789.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề giữa kỳ 1 Toán 11 năm 2022 – 2023 trường THPT Phùng Khắc Khoan – Hà Nội:
+ Trong một buổi hoà nhạc, có các ban nhạc của các trường đại học từ Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Đà Lạt tham dự. Tìm số cách xếp đặt thứ tự để các ban nhạc Nha Trang sẽ biểu diễn đầu tiên.
+ Cho hình vuông tâm O. Hỏi có bao nhiêu phép quay tâm O góc quay 0 2 biến hình vuông trên thành chính nó? A. Bốn. B. Ba. C. Một. D. Hai.
+ Cho hai đường thẳng song song 1 2 d d. Trên đường thẳng 1 d lấy 10 điểm phân biệt, trên 2 d lấy 15 điểm phân biệt. Hỏi có bao nhiêu tam giác mà ba đỉnh của nó được chọn từ 25 vừa nói trên.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-giua-ky-1-toan-11-nam-2022-2023-truong-thpt-phung-khac-khoan-ha-noi.pdf
de-giua-ky-1-toan-11-nam-2022-2023-truong-thpt-phung-khac-khoan-ha-noi.docx

5. Làm bài thi Online đề thi này