giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 11 năm học 2022 - 2023 trường THPT Phù Cừ, ...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 11 năm học 2022 – 2023 trường THPT Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên; đề thi mã đề 305 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm 100%, đề gồm 06 trang với 50 câu hỏi và bài toán, thời gian làm bài 90 phút; đề thi có đáp án mã đề 305 306 307 308.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề giữa kỳ 1 Toán 11 năm 2022 – 2023 trường THPT Phù Cừ – Hưng Yên:
+ Khẳng định nào sau đây sai? A. y x tan là hàm lẻ. B. y x cot là hàm lẻ. C. y cos x là hàm lẻ. D. y x sin là hàm lẻ.
+ Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho điểm M 10 1 và M 3 8. Phép tịnh tiến theo vectơ v biến điểm M thành điểm M’, khi đó tọa độ của vectơ v là?
+ Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất theo sin x và cos x A. 2cos 3sin 3 1 x x. B. sin 2 cos 0 x x. C. 2cos 3sin 1 x x. D. 2 sin cos 1 0 x x.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-giua-ky-1-toan-11-nam-2022-2023-truong-thpt-phu-cu-hung-yen.pdf
de-giua-ky-1-toan-11-nam-2022-2023-truong-thpt-phu-cu-hung-yen.doc

5. Làm bài thi Online đề thi này