giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra chất lượng giữa học kỳ 1 môn Toán 12 năm học 2022 - 2023 trường TH...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra chất lượng giữa học kỳ 1 môn Toán 12 năm học 2022 – 2023 trường THPT Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh; đề thi được biên soạn theo cấu trúc 100% trắc nghiệm, đề gồm 06 trang với 50 câu hỏi và bài toán, thời gian làm bài 90 phút; đề thi có đáp án mã đề 155 254 356 453 195 294 393 492.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề giữa kỳ 1 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT Hương Khê – Hà Tĩnh:
+ Cho tứ diện ABCD, gọi M là trung điểm AD. Mặt phẳng MBC chia khối tứ diện ABCD thành các khối đa diện nào? A. Hai khối chóp tứ giác. B. Một khối chóp tam giác và một khối chóp tứ giác. C. Hai khối chóp tam giác. D. Ba khối tứ diện.
+ Cho hình lăng trụ ABC A B C có đáy ABC là tam giác vuông tại A AB a AC a 3. Hình chiếu vuông góc của đỉnh A′ lên (ABC) trùng với tâm của đường tròn ngoại tiếp của tam giác ABC. Trên cạnh AC lấy điểm M sao cho CM MA 2. Biết khoảng cách giữa hai đường thẳng AM′ và BC bằng 7 7 a. Tính thể tích V của khối lăng trụ đã cho.
+ Cho hàm số y fx. Đồ thị hàm số y fx như hình bên và f f 2 2 0. Hàm số 2 gx f x 3 nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-giua-ky-1-toan-12-nam-2022-2023-truong-thpt-huong-khe-ha-tinh.pdf
de-giua-ky-1-toan-12-nam-2022-2023-truong-thpt-huong-khe-ha-tinh.doc

5. Làm bài thi Online đề thi này