giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 12 năm học 2022 - 2023 trường THPT Phù Cừ, ...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 12 năm học 2022 – 2023 trường THPT Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên; đề thi mã đề 305 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm 100%, đề gồm 06 trang với 50 câu hỏi và bài toán, thời gian làm bài 90 phút; đề thi có đáp án mã đề 305 306 307 308.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề giữa kỳ 1 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT Phù Cừ – Hưng Yên:
+ Cho hàm số đa thức bậc ba y f x có đồ thị như hình vẽ bên dưới đây. Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên của tham số m 100 100 để hàm số 2 hx f x f x m 4 3 có đúng 5 điểm cực trị. Tổng tất cả các phần tử của S bằng?
+ Cho hàm số 4 y x. Mệnh đề nào sau đây là sai? A. Đồ thị hàm số có một tâm đối xứng. B. Đồ thị hàm số có một trục đối xứng. C. Đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận. D. Đồ thị hàm số đi qua điểm (-1;1).
+ Tìm câu sai trong các mệnh đề sau về GTLN và GTNN của hàm số 3 yx x x 3 1 0 3? A. Max y = 19. B. Hàm số đạt GTLN khi x = 3. C. Min y = 1. D. Hàm số có GTLN và GTNN.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-giua-ky-1-toan-12-nam-2022-2023-truong-thpt-phu-cu-hung-yen.pdf
de-giua-ky-1-toan-12-nam-2022-2023-truong-thpt-phu-cu-hung-yen.doc

5. Làm bài thi Online đề thi này