giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề giữa kỳ 1 môn Toán 12 năm học 2022 - 2023 trường THPT Nguyễn Huệ, tỉnh Phú ...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề giữa kỳ 1 môn Toán 12 năm học 2022 – 2023 trường THPT Nguyễn Huệ, tỉnh Phú Yên; đề thi có đáp án trắc nghiệm và lời giải chi tiết tự luận.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề giữa kỳ 1 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT Nguyễn Huệ – Phú Yên:
+ Cho hình chóp S ABCD có đáy là hình chữ nhật với AD a 2. Tam giác SAB vuông cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy; biết tổng diện tích tam giác SAB và đáy ABCD bằng 2 12a. Gọi V là thể tích khối chóp S ABCD. Tính tỉ số 3 a V.
+ Cho khối lăng trụ ABC A B C có thể tích bằng 18 (3 dm). Gọi M là trung điểm AA N P lần lượt là các điểm nằm trên các cạnh BB’, CC′ sao cho BN B N 2 CP C P 3. Tính thể tích khối đa diện ABC MNP.
+ Cho khối tứ diện ABCD có thể tích 2024 (3 dm). Gọi I J lần lượt là trung điểm AB AD và G là trọng tâm tam giác CIJ. Thể tích khối tứ diện CDGJ bằng?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-giua-ky-1-toan-12-nam-2022-2023-truong-thpt-nguyen-hue-phu-yen.pdf
de-giua-ky-1-toan-12-nam-2022-2023-truong-thpt-nguyen-hue-phu-yen.docx

5. Làm bài thi Online đề thi này