giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra chất lượng giữa học kỳ 1 môn Toán 12 năm học 2022 - 2023 trường TH...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra chất lượng giữa học kỳ 1 môn Toán 12 năm học 2022 – 2023 trường THPT Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị; đề thi được biên soạn theo cấu trúc 70% trắc nghiệm + 30% tự luận (theo thang điểm), phần trắc nghiệm gồm 35 câu, phần tự luận gồm 04 câu, thời gian làm bài 90 phút; đề thi có đáp án và lời giải chi tiết mã đề 121 123 125 127 122 124 126 128.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề giữa kỳ 1 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT Hướng Hóa – Quảng Trị:
+ Mặt phẳng AB C chia khối lăng trụ ABC A B C thành các khối đa diện nào? A. Hai khối chóp tứ giác. B. Một khối chóp tam giác và một khối chóp tứ giác. C. Một khối chóp tam giác và một khối chóp ngũ giác. D. Hai khối chóp tam giác.
+ Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật biết AB a 2 AD a SA vuông góc với mặt phẳng ABCD góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng ABCD bằng45o. Tính theo a thể tích khối chóp S ABCD.
+ Cho các hình sau: Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4. Hình nào không phải là hình đa diện? A. Hình 4. B. Hình 2. C. Hình 1. D. Hình 3.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-giua-ky-1-toan-12-nam-2022-2023-truong-thpt-huong-hoa-quang-tri.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này