giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề khảo sát chất lượng môn Toán 11 lần 1 năm học 2022 - 2023 trường THPT Lê Xo...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề khảo sát chất lượng môn Toán 11 lần 1 năm học 2022 – 2023 trường THPT Lê Xoay, tỉnh Vĩnh Phúc; đề thi mã đề 132 gồm 06 trang với 50 câu hỏi và bài toán dạng trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian phát đề).

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề khảo sát Toán 11 lần 1 năm 2022 – 2023 trường THPT Lê Xoay – Vĩnh Phúc:
+ Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho tam giác ABC cân tại A, đường thẳng AC có phương trình là 3 5 0 x y. Gọi H là trung điểm của đoạn thẳng BC, D là hình chiếu vuông góc của H trên AC, M là trung điểm của đoạn thẳng HD. Biết đường thẳng BD đi qua điểm E 8 5, đường thẳng AM có phương trình là 11 7 5 0 x y. Giả sử B a b khi đó a b bằng?
+ Bạn An cần tô màu các cạnh của hình vuông ABCD bởi 6 màu khác nhau sao cho mỗi cạnh được tô bởi một màu và hai cạnh kề nhau thì tô bởi hai màu khác nhau. Bạn An có tất cả bao nhiêu cách tô?
+ Cho hai phương trình 3 sin 1 cos 2 1 cos 2 sin 2 x x x x và 2 3 sin 4 2cos 4 sin 2 4cos 2 1 0 4sin 16 cos 4 24 3 1 x x x x x m x m m (với x là ẩn và m là tham số). Có tất cả bao nhiêu giá trị thực của tham số m để hai phương trình trên tương đương?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-khao-sat-toan-11-lan-1-nam-2022-2023-truong-thpt-le-xoay-vinh-phuc.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này