giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra chất lượng lần 1 môn Toán 10 năm học 2022 - 2023 trường THPT chuyê...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra chất lượng lần 1 môn Toán 10 năm học 2022 – 2023 trường THPT chuyên Thái Bình, tỉnh Thái Bình; đề thi mã đề 357 gồm 06 trang với 50 câu hỏi và bài toán hình thức trắc nghiệm, thời gian học sinh làm bài thi là 90 phút.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-kiem-tra-chat-luong-lan-1-toan-10-nam-2022-2023-truong-thpt-chuyen-thai-binh.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này