giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra đánh giá chất lượng giữa học kỳ 1 môn Toán 11 năm học 2022 - 2023 ...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra đánh giá chất lượng giữa học kỳ 1 môn Toán 11 năm học 2022 – 2023 sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh; kỳ thi được diễn ra vào chiều thứ Bảy ngày 05 tháng 11 năm 2022; đề thi có đáp án trắc nghiệm và lời giải chi tiết tự luận.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán 11 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Bắc Ninh:
+ Để đi từ thành phố A đến thành phố B có 3 con đường đi khác nhau, để đi từ thành phố B đến thành phố C có 5 con đường đi khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách đi từ A đến C mà qua B?
+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm A 1 4 và đường tròn 2 2 C x y 2 1 4. a) Tìm tọa độ điểm A là ảnh của điểm A qua phép tịnh tiến theo 1 3 u. b) Viết phương trình đường tròn C là ảnh của đường tròn C qua phép vị tự O 2.
+ Cho phương trình 2 2 sin 1 3 cos 2 2 sin 3 4 cos x x x m x. Tìm tất cả giá trị của tham số m để phương trình có đúng ba nghiệm phân biệt trên đoạn 4 4.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-kiem-tra-giua-hoc-ky-1-toan-11-nam-2022-2023-so-gddt-bac-ninh.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này