giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra đánh giá chất lượng giữa học kỳ 1 môn Toán 12 năm học 2022 - 2023 ...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra đánh giá chất lượng giữa học kỳ 1 môn Toán 12 năm học 2022 – 2023 sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh; kỳ thi được diễn ra vào sáng thứ Bảy ngày 05 tháng 11 năm 2022; đề thi có đáp án trắc nghiệm mã đề Mã 101 Mã 102 Mã 103 Mã 104.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán 12 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Bắc Ninh:
+ Cho hàm số 4 3 2 2 f x x x x m x 4 2 4 1 có đồ thị là C. Giả sử C cắt trục hoành tại bốn điểm phân biệt có hoành độ 1 2 3 4 x x x x. Đặt 2 1 g x x. Tích các giá trị của tham số m để g x g x g x g x 1 2 3 4 0 bằng?
+ Cho khối đa diện (H) và xét hai mệnh đề sau đây: (I) Nếu (H) là khối đa diện đều thì (H) là khối đa diện lồi. (II) Nếu (H) là khối đa diện lồi thì (H) là khối đa diện đều. Khẳng định nào sau đây đúng? A. (I) đúng, (II) sai. B. Cả (I) và (II) đều sai. C. (I) sai, (II) đúng. D. Cả (I) và (II) đều đúng.
+ Cho hàm số y f x có đạo hàm f x x x x x 1 2. Xét các khẳng định sau: I Hàm số f x không có giá trị lớn nhất trên 0 II min 2 f x f III max 1 f x f IV min 0 f x f. Số khẳng định đúng là A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-kiem-tra-giua-hoc-ky-1-toan-12-nam-2022-2023-so-gddt-bac-ninh.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này