giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra GK1 môn Toán 10 năm học 2022 - 2023 trường THPT Võ Nguyên Giáp, tỉ...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra GK1 môn Toán 10 năm học 2022 – 2023 trường THPT Võ Nguyên Giáp, tỉnh Quảng Nam; đề thi có đáp án trắc nghiệm và lời giải chi tiết tự luận.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề kiểm tra GK1 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Võ Nguyên Giáp – Quảng Nam:
+ Khoảng cách từ A đến B không thể đo trực tiếp được vì phải qua một đầm lầy. Người ta xác định được một điểm C mà từ đó có thể nhìn được A và B dưới một góc 78 24. Biết CA m CB m 250 120. Khoảng cách AB bằng bao nhiêu?
+ Câu nào sau đây không phải là mệnh đề? A. số 12 chia hết cho 3. B. 4 + 2 = 6. C. An làm bài tập chưa?. D. Hà Nội là thủ đô nước Pháp.
+ Cho tam giác ABC biết BC a AC b AB c. Khẳng định nào sau đây là đúng? A. R A a sin (R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC) B. p S r (r là bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC p là nửa chu vi tam giác ABC) C. 2 abc S R D. bc b c a A 2 cos 2 2 2.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-kiem-tra-gk1-toan-10-nam-2022-2023-truong-thpt-vo-nguyen-giap-quang-nam.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này