giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra GK1 môn Toán 12 năm học 2022 - 2023 trường THPT Võ Nguyên Giáp, tỉ...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra GK1 môn Toán 12 năm học 2022 – 2023 trường THPT Võ Nguyên Giáp, tỉnh Quảng Nam; đề thi có đáp án trắc nghiệm và lời giải chi tiết tự luận.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề kiểm tra GK1 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT Võ Nguyên Giáp – Quảng Nam:
+ Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2 . Hai mặt phẳng SAB SAD cùng vuông góc với đáy. Gọi H là hình chiếu vuông góc của A lên SC, mặt phẳng chứa AH và song song BD cắt SB SD lần lượt tại M N. Biết tạo với ABCD một góc 0 45 thể tích khối chóp SAMN bằng?
+ Cho hàm số 4 2 f x x x 2. Đồ thị hàm số 3 2 4 2 g x f x m f x m f x x x m 3 2 1 2 1 cắt trục hoành tại 6 điểm khi m a b. Khi đó 2 a b bằng?
+ Cho hàm số y f x có 2023 lim x f x và lim 2022 x f x. Mệnh đề nào sau đây đúng? A. Đồ thị của hàm số y f x có tiệm cận đứng là đường thẳng x 2023. B. Đồ thị của hàm số y f x có tiệm cận đứng là đường thẳng y 2022. C. Đồ thị của hàm số y f x có tiệm cận ngang là đường thẳng y 2023. D. Đồ thị của hàm số y f x có tiệm cận ngang là đường thẳng x 2022.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-kiem-tra-gk1-toan-12-nam-2022-2023-truong-thpt-vo-nguyen-giap-quang-nam.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này