ĐỀ ÔN TẬP NGÀY 8.11 Đề gồm 25 câu trắc nghiệm. Thời gian làm bài cô đặt là 70 phút, thời gian đề xuất là 45...

ĐỀ ÔN TẬP NGÀY 8.11

ĐỀ ÔN TẬP NGÀY 8.11

Đề gồm 25 câu trắc nghiệm. Thời gian làm bài cô đặt là 70 phút, thời gian đề xuất là 45 phút. Hãy dành đủ thời gian trước khi làm bài, làm xong câu nào sai cần làm lại và xem xét lại. Good luck!

Loading...