giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề thi rèn luyện kỹ năng làm bài môn Toán 11 lần 1 năm học 2022 - 2023 trường ...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề thi rèn luyện kỹ năng làm bài môn Toán 11 lần 1 năm học 2022 – 2023 trường THPT Yên Thế, tỉnh Bắc Giang; đề thi gồm 05 trang với 50 câu hỏi và bài toán dạng trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút; đề thi có đáp án Mã đề 681 Mã đề 682 Mã đề 683 Mã đề 684.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề rèn kỹ năng làm bài Toán 11 lần 1 năm 2022 – 2023 THPT Yên Thế – Bắc Giang:
+ Tìm khẳng định sai: Phép đồng dạng tỉ số k A. Biến đường tròn bán kính R thành đường tròn bán kính kR. B. Biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và bảo toàn thứ tự giữa các điểm ấy. C. Biến đường thẳng thành đường thẳng thì hai đường thẳng đó song song hoặc trùng nhau D. Biến tam giác thành tam giác đồng dạng với nó.
+ Chọn mệnh đề sai trong mệnh đề sau: A. Đồ thị hàm số y = sin 2x nhận điểm O làm tâm đối xứng. B. Đồ thị hàm số y = cos x nhận trục Oy làm trục đối xứng. C. Đồ thị hàm số y = tan3x nhận điểm O làm tâm đối xứng. D. Đồ thị hàm số y = cot x nhận trục Oy làm trục đối xứng.
+ Có 2 học sinh lớp A, 3 học sinh lớp B và 4 học sinh lớp C xếp thành 1 hàng ngang sao cho giữa hai học sinh lớp A không có học sinh lớp B. Khi đó số cách xếp là: A. 217728 B. 80640 C. 145152 D. 108864.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-ren-ky-nang-lam-bai-toan-11-lan-1-nam-2022-2023-thpt-yen-the-bac-giang.pdf
de-ren-ky-nang-lam-bai-toan-11-lan-1-nam-2022-2023-thpt-yen-the-bac-giang.doc

5. Làm bài thi Online đề thi này